In bao thư

 IN BAO THƯ

Stt Tên sản phẩm Qui cách Đơn vị tính Số lượng Giá tiền (đ)
1 Bao thư lớn
  • In offset 4 màu, 1 mặt
  • Kích thước: 25 x 35 cm
  • Giấy Fort 100, bế dán, không keo
Cái 1.000 2.400.000
2.000 4.000.000
5.000 7.500.000
10.000 10.000.000
2 Bao thư nhỏ
  • In offset 4 màu, 1 mặt
  • Kích thước: 12 x 22 cm
  • Giấy Fort 100, bế dán, không keo
Cái 1.000 1.100.000
2.000 1.800.000
5.000 3.000.000
10.000 4.800.000

– Thời gian giao hàng từ 03 đến 05 ngày, giá trên không bao gồm VAT.

Bookmark and Share