In Tờ Rơi

Stt Tên sản phẩm Qui cách Đơn vị tính Số lượng Giá tiền (đ)
1 Tờ rơi
 • In offset 4 màu, 2 mặt
 • Kích thước: 20.8 x 29.7 cm
 • Giấy C100.
tờ 3.000 2.100.000
5.000 3.000.000
10.000 4.200.000
20.000 6.700.000
2 Tờ rơi
 • In offset 4 màu, 2 mặt
 • Kích thước: 20.8 x 29.7 cm
 • Giấy C150.
tờ 1.000 1.000.000
2.000 1.800.000
5.000 3.250.000
10.000 4.800.000
3 Tờ rơi
 • In offset 4 màu, 2 mặt
 • Kích thước: 20.7×29.7 cm
 • Giấy C300.
tờ 1.000 1.500.000
2.000 2.600.000
5.000 5.850.000
10.000 7.500.000
4 Cán màng
 • Màng bóng 1 mặt
tờ 1.000 200.000
 • Màng bóng 2 mặt
1.000 300.000
 • Màng mờ 1 mặt
1.000 250.000
 • Màng mờ 2 mặt
1.000 350.000

– Thời gian giao hàng từ 02 đến 03 ngày, giá trên không bao gồm VAT, thiết kế.

– Nhận hàng trực tuyến qua Yahoo, Skype, Email, đường truyền FTP, khách hàng trong toàn quốc, hỗ trợ giao và gởi hàng.

Bookmark and Share